Project 2018

image-246872-a40ceb85-2f77-4e0f-a859-5c0ce36ebe7b.jpg
Project 2018 voor de verdere ondersteuning van de Nepalese leerkrachten bestond uit verschillende stappen.

In het voorjaar van 2018 kwamen 3 Nepalese leerkrachten naar hier om een 14-tal dagen mee te lopen met de medewerkers van De Pinker die bij hen op werkbezoek waren. Op deze manier lieten we hen kennismaken met de doelgroep van deze school en hoe we deze leerlingen hier begeleiden.
De Pinker is een BuSO-school voor jongeren met een verstandelijke handicap, maar ook met autisme en gedragsmoeilijkheden.
Tegelijk kregen ze een basisvorming geven over (verstandelijke) handicap, autisme en andere beperkingen. We lieten hen kennismaken met verschillende soorten therapieën en andere vormen van aanpak.
Aansluitend op deze periode gingen de begeleidende medewerkers van De Pinker samen met de Nepalese leerkrachten terug naar Nepal om ondersteuning te geven aan de leerkrachten van het Navjyoti Center en het Daycare Center.

Het Daycare Center in Sarangkot

Vermits het in deze school gaat om kleuters – met of zonder leerachterstand – werkten we hier voorbeelden uit rond verschillende facetten.
Belangrijk hierbij is het aspect van inclusie. Kleuters met voldoende vaardigheden op motorisch, schools en sociaal vlak kunnen op de lagere school beter volgen en bereidt het hen voor op hun latere schoolcarrière. Door hen bovenstaande vaardigheden aan te leren zijn ze beter gewapend om hun verder leven uit te bouwen.
We toonden hoe hoekenwerking georganiseerd wordt en samen met de leerkrachten richtten we de klassen opnieuw in.
Alles steeds in onderling overleg en met hun goedkeuring. Een van de leerkrachten had ook in een kleuterschool in Poperinge ervaring opgedaan.

Het Navjyoti Center in Kathmandu

Een belangrijke doelstelling in deze school voor jongeren en adolescenten met een verstandelijke beperking, autisme en gedragsmoeilijkheden is de vorming van de leerkrachten:
  • Basiskennis over handicap in het algemeen, verstandelijke handicap, autisme en andere problemen
  • Vorming rond het bieden van voorspelbaarheid bij jongeren met autisme. Hoe zorgen we voor visuele ondersteuning?
  • Vorming over het gebruik van een klas die volgens Teacch-principes is ingericht. Wat kunnen we doen met het didactische materiaal dat voorhanden is. Waarom gebruiken we dit materiaal en wat kunnen we er nog meer uit halen.
  • Hoe kunnen leerkrachten individueel met leerlingen werken en hoe kunnen andere leerlingen hun vrije tijd zinvol invullen.
  • Het herinrichten van de bestaande computerklas – aankoop nieuwe computers en randapparatuur en het leren werken met de verschillende didactische oefeningen

Al deze facetten bieden we aan met respect voor de cultuur, de gewoonten en de eigenheid van de leerkrachten en de leerlingen door in te zetten op werkvormen of therapie die aansluiten bij de leefwereld van de Nepalese kinderen ( dans, muziek, natuurlijke bewegingen enz.)​​​