Historiek

"Gewoon van Buiten, Buitengewoon van Binnen" wordt "vzw Actie Scholen Nepal"

Het project “Gewoon van Buiten, Buitengewoon van Binnen” is opgestart door Paul Viaene.

Paul Viaene heeft 40 jaar onderwijservaring in het Buitengewoon Onderwijs in de School van De Lovie (nu: De Pinker). In 2011 ging hij als onderwijsvrijwilliger werken in een school in Sarangkot en in Kathmandu. Het project kreeg sindsdien vaste vorm.

Het project “Gewoon van Buiten, Buitengewoon van Binnen” richt zich op twee scholen in Nepal:

  • Het Navjyoti Center voor jongeren en adolescenten met een verstandelijke beperking in Kathmandu.

  • Het Daycare Center in Sarangkot (Quality of life Nepal) voor kleuters met een (rand)normale intelligentie waaraan ook een aanpassingsklas is verbonden voor kleuters met leerproblemen en kleuters met een algemene en/of motorische achterstand.

De doelstelling van dit project is het geven van vorming, begeleiding en ondersteuning van de leerkrachten. Daarnaast kan worden ingezet op de aankoop van didactisch materiaal en het lenigen van financiële en logistieke noden. Belangrijk hierbij is dat er rekening wordt gehouden met de culturele identiteit van Nepal.

In 2012 kwam een drietal Nepalese leerkrachten van beide scholen op werkbezoek naar een BuSO-school in Poperinge (De Pinker – voormalige School van De Lovie).

In 2014 kwamen de directrices van beide scholen ook op werkbezoek naar deze BuSO-school.

Tijdens de voorbije werkjaren werd er op vraag van de leerkrachten geïnvesteerd in een klaslokaal met individuele werkruimten (Kathmandu) en werktafeltjes (Sarangkot) met daarbij een gevarieerde keuze aan vaardigheidskoffers.

Van 25 maart t.e.m. 9 april 2016 zijn vijf medewerkers van de BuSO-school uit Poperinge (De Pinker) op werkbezoek geweest naar beide scholen. Het ging om 3 leerkrachten met verschillende opdrachten, een kinesiste en een logopedist-ondersteunde communicatie (zie 'Project').

Uit dit bezoek konden we besluiten trekken voor verdere  stappen in de begeleiding van de leerkrachten van de Nepalese scholen.

Om het project een duurzaam karakter te geven, gingen we begin 2017 van start met vzw Actie Scholen Nepal.