Wie zijn wij

Guido De Meyer
Gewezen medewerker van De Lovie¹ en De Pinker². Als logopedist gespecialiseerd in ondersteunde communicatie.
Hilde Ketels
Leerkracht creatieve vaardigheden en klastitularis autiwerking in De Pinker.
Ann Deturck
Kinesiste en coördinator autiwerking in De Pinker.
Nele Spriet
Leerkracht algemene schoolse vaardigheden in De Pinker.
Liesbet Vandermarliere
Leerkracht beroepsgerichte vorming en autiwerking in De Pinker.
Paul Viaene
Gewezen medewerker van De Pinker. Projectverantwoordelijke "Gewoon van Buiten, Buitengewoon van Binnen".
¹) De Lovie is een voorziening voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap.
²) De Pinker is een school voor buitengewoon onderwijs voor jongeren met een verstandelijke handicap.