Doelstelling

Actie Scholen Nepal v.z.w. richt zich naar twee scholen in Nepal:

-    Het Navjyoti Center voor jongeren en adolescenten met een verstandelijke beperking in Kathmandu.


-    Het Daycare Center in Sarangkot (Quality of life Nepal) voor kleuters met een (rand)normale intelligentie waaraan ook een aanpassingsklas is verbonden voor kleuters met leerproblemen en kleuters met een algemene en/of motorische achterstand.


De doelstelling van ons project is het geven van vorming  aan leerkrachten en hen ondersteunen en begeleiden in de toepassing in de dagelijkse praktijk.


Daarnaast kan worden ingezet op de aankoop va​n didactisch materiaal en het lenigen van financiële en logistieke noden. Belangrijk hierbij is dat er rekening wordt gehouden met de culturele identiteit van Nepal.

image-138007-b0f353d4d5f84ca49fa0c0bf7a39f289.jpg