Project 2016

Van ​​26 maart 2016 t.e.m. 10 april 2016 gingen we op werkbezoek naar het Navjyoti Center in Kathmandu en het Daycare Center in Sarangkot.



In het Navjyoti Center richtten we een sensopathische ruimte in, voornamelijk voor de leerlingen met autisme.We brachten materiaal mee vanuit Vlaanderen en kochten ter plaatse nog bijkomend materiaal aan.

Daarnaast hadden we gesprekken met leerkrachten en de directrice Sister Lisa.

We organiseerden klasoverschrijdende activiteiten om aan te tonen dat men met beperkt materiaal heel gevarieerde oefeningen kan uitbouwen.








In het Daycare Center in Sarangkot installeerden we een droomschommel specifiek gericht naar de kinderen in het aanpassingsklasje. Ook daar stelden we sensopathische boxen samen.

We boden ook bewegingsactiviteiten voor kleuters aan, gericht op het stimuleren van psychomotorische vaardigheden, die belangrijk zijn voor de verdere schoolloopbaan.




​​







De sensopathische ruimte in het Navjyoti Center in Kathmandu










Bewegingsactiviteiten in het Daycare Center in Sarangkot